Voorwaarden

Huurvoorwaarden 

Met de huur van een springkasteel of attractie gaan een aantal algemene voorwaarden gepaard.

CORONA/ SLECHTWEERGARANTIE

 • Gratis annulering tot 2 dagen voordien indien uw feest niet kan doorgaan wegens geldende coronamaatregelen.
 • Gratis annulering tot 2 dagen voordien bij slecht weer (slechtweergarantie). Bv: huren op zaterdag = gratis annuleren tot en met woensdag. Voor een annulering binnen de twee dagen voordien wordt €15 aangerekend. 

LEVERING

 • De huurder voorziet zelf een verlengkabel die tot aan de achterkant van het springkasteel reikt. Indien een verlengkabel niet voorhanden is bij levering, wordt automatisch een kabel gehuurd voor €10/stuk. (Voorziening: elektriciteit van 220 volt, minstens 16A). De huurder is verantwoordelijk voor het correct aansluiten op het net, met de juiste spanning (volgens de wettelijke verplichtingen).
 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade tijdens de op- of afbouw.
 • Hou er rekening mee dat levering en ophaling tussen de opgegeven uurmarges mogelijk is. Wens je toch specifieke uren van levering en ophaling af te spreken? Contacteer ons voor een aangepaste prijsformule! We stellen een optimale planning op met weinig onnodige kilometers. 

OPSTELLINGSLOCATIE

 • De opstellingslocatie moet vlot bereikbaar zijn op het moment van levering. Er is een minimumdoorgang vereist. De minimale doorgang wordt vermeld op de pagina van de betreffende attractie. De plaatsing moet ongehinderd kunnen gebeuren. 
 • Trappen en grote hoogteverschillen kunnen niet overbrugd worden.
 • Het springkasteel wordt, indien aanwezig, steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst en nadien verankerd in de grond. Wanneer dit niet mogelijk is, valt de verantwoordelijkheid ten laste van de huurder. Indien het springkasteel door de ondergrond (beton, asfalt…) niet verankerd kan worden, valt dit ook onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De attractie wordt in geen geval op zand of aarde geïnstalleerd. 

 

TIJDENS GEBRUIK

 • Bij hevige wind laat je het springkasteel meteen plat. Er mogen in geen enkel geval kinderen blijven spelen bij stormweer.
 • De blower mag nooit afgedekt worden tijdens gebruik. Ook bij regenweer niet: de blower is regenbestendig. 
 • Bij regenweer blijft het springkasteel bij voorkeur opgeblazen. Op die manier kan er niet al te veel regenwater in het springkasteel dringen. Bij onweer of hevige wind moet het springkasteel echter meteen platgelaten worden.
 • Schoenen, puntige voorwerpen, snoepen, dranken… zijn verboden tijdens het gebruik van de attractie. 
 • Aan het gehuurde mogen geen beschadigingen aangebracht worden. Het is verboden publiciteit of andere materialen aan te brengen door middel van plakband. Reinigingskosten worden aangerekend aan de huurder (forfaitair bedrag van €45). 
 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, schade aan grasvelden, schade aan elektrische installaties door overbelasting… 
 • In geval van beschadiging door derden verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zoniet is de huurder verantwoordelijk voor alle opgelopen schade.
 • Het springkasteel dient samengevouwen te worden indien regen voorspeld wordt terwijl het springkasteel niet gebruikt wordt (bv. gedurende de nacht). Plooi de ene zijde volledig over de andere zijde zodat regen niet in het springkasteel kan lopen.

 

OPHALING

 • De locatie moet vlot bereikbaar zijn op het moment van ophaling.
 • Het springkasteel moet in nette staat terug te vinden zijn bij ophaling. De extra tijd om vuil, kleverig snoep, modder… te verwijderen wordt doorgerekend aan de klant. Reinigen doe je met een vochtige (hand)doek. Geen grote hoeveelheid water gebruiken. 

ALGEMENE AFSPRAKEN

 • Eens een attractie gereserveerd is, verklaart de huurder deze algemene huurvoorwaarden als gelezen en goedgekeurd.
 • De huurder dient de overeengekomen som te betalen bij levering.